voorwaarden

REGELS DWR INZAKE LIDMAATSCHAP, TAKEN, TRAINEN EN COMPETITIE (per 18.10.2023)

Seizoen
Het seizoen loopt van 1 januari t/m 31 december van het desbetreffende jaar. Je bent in principe voor een heel jaar lid.

Word je gedurende het jaar lid, dan wordt de contributie naar rato berekend per eerstvolgende eerste van de maand. Dat geldt alleen voor de contributie, dus niet voor het inschrijfgeld en de vrijwilligersbijdrage.

Opzeggen kan per half jaar, per 1 januari en per 1 juli, houd wel rekening met een maand opzegtermijn. Opzeggen doe je door een mail te sturen naar aanmelden@dewitteraven.nl.

Contributie, Inschrijfgeld en vrijwilligersbijdrage
De contributie wordt per automatische incasso in 2 gelijke termijnen bij de leden geïnd. De incassomomenten zijn in januari en in juli.

2024
Contributie volledig kalenderjaar:
• senioren         € 145,00
• junioren            € 79,50          (alleen lidmaatschap)
• junioren          € 275,00          (Alles-in-1 lidmaatschap met lessen van 45 minuten)
• junioren          € 325,00          (Alles-in-1 lidmaatschap met lessen van 60 minuten)

Inschrijfgeld
Indien je lid wordt betaal je als senior eenmalig € 15,- inschrijfgeld. Als juniorlid betaal je eenmalig € 10,- inschrijfgeld.

Vrijwilligersbijdrage
Elk seniorlid betaalt aan het begin van elk kalenderjaar € 60,00 vrijwilligersbijdrage. Deze bijdrage verdien je terug door gedurende dat jaar 12 uur een dienst te vervullen voor de club. Op de factuur van het daaropvolgende kalenderjaar staat je betaalde vrijwilligersbijdrage opgenomen. En ook dat je de bijdrage hebt terugverdiend (indien je 12 uur aan diensten vervuld hebt). Je start dan weer met de initiële € 60,- aan het begin van dat nieuwe jaar.

Vervul je tijdens je lidmaatschap elk jaar de 12 uur aan diensten, dan ontvang je de € 60,- die je aan het begin van je lidmaatschap betaald hebt terug aan het einde van je lidmaatschap. 

Kies je ervoor je diensten af te kopen, dan betaal je elk seizoen € 60,- opnieuw. Je ontvangt geen € 60,- terug aan het einde van je lidmaatschap. 

Diensten
Ieder seniorlid is verplicht een aantal diensten uit te voeren, denk daarbij aan bardiensten, tafeldienst, hapjesdienst, baanonderhoud, etc. Indien een lid geen opgave voor een dienst doet wordt de vrijwilligersbijdrage van € 60,- per kalenderjaar in rekening gebracht. Indien noodzakelijk kan het bestuur een dienst of taak toewijzen.

Verder gelden de volgende afspraken:
• in principe max. 2 mensen tegelijk voor bar- of toernooidienst
• 1 dienst is circa 4 uur
• gaat een ingepland toernooi of bardienst niet door dan geldt dit voor een halve dienst
• VUT-ters (vanaf 70 jaar) hoeven geen diensten te draaien (mogen het natuurlijk wel, graag zelfs)
• niet-leden en kinderen < 17 jaar worden niet toegelaten achter de bar
• men moet de taak zelf uitvoeren of voor een vervanger zorgen (moet een lid zijn)
• praktische regels die bij taak horen opvolgen

Bardiensten
De bar wordt gedraaid door middel van bardiensten van alle seniorleden. De leden die zijn ingedeeld ontvangen een email met daarin het schema, zodat zij op de hoogte zijn van het feit dat ze zijn ingedeeld. Indien je niet kunt op een ingeplande datum dien je zelf met iemand in de lijst te ruilen en je laat aan het maandhoofd weten met wie hebt geruild.

Wanneer je als eerste of als enige bent ingedeeld voor de bardienst van die dag dan haal je de sleutels van het paviljoen de dag op bij de aangewezen persoon. Aan het eind van de dienst sluit je het paviljoen af en draai je poort van het park op slot. In het clubhuis achter te bar ligt een gedetailleerde handleiding en checklist over het draaien van de bardienst.

Sleutel van het park
Elk lid ontvangt een sleutel van de poort en het clubhuis (kosten € 5,- als borg). Indien je de sleutel kwijt raakt kun je tegen betaling van € 5,- een nieuwe sleutel krijgen.

Steunend lid
Draag je de vereniging een warm hart toe zonder dat je zelf tennist? Dan kun je voor € 25,- per jaar steunend lid worden. Je steunt de club en blijft toch betrokken. Je ontvangt alle informatie en nieuwsbrieven.

Geblesseerd/zwanger
Wanneer een lid wegens een blessure, of een andere medische reden gedurende een periode van tenminste zes maanden niet kan tennissen, dan heeft dit lid de mogelijkheid om zijn/haar lidmaatschap voor de duur van maximaal zes maanden op te schorten, en gedurende deze periode vrijgesteld te worden van de contributieverplichting. Voorwaarde voor het in aanmerking komen van deze regeling is dat het betreffende lid schriftelijk/ per email hiervoor bij de penningmeester een aanvraag doet onder opgaaf van reden waarom de opschorting wordt gevraagd.

Na het verstrijken van de zes maanden herleeft de contributieverplichting, tenzij het betreffende lid binnen deze termijn het bestuur schriftelijk/ per email heeft verzocht deze termijn nog eens te verlengen.

De KNLTB afdracht die de vereniging voor het betreffende lid verschuldigd wordt of is gedurende de periode van opschorting van het lidmaatschap, blijft het lid verschuldigd en zal door de vereniging bij hem/haar in rekening worden gebracht.

Afhangen
Afhangen doe je met behulp van je KNLTB ClubApp. Wil je weten hoe dat precies werkt? Klik dan hier. Je kiest de baan waarop je wilt spelen en maakt digitaal je reservering. De volgende regels zijn van toepassing:

• Je kunt 72 uur van tevoren een baan reserveren.
• Je reserveert een baan voor een uur (enkel- en dubbelspel).
• Je kunt geen banen achter elkaar reserveren (er moet min 1 uur tussen zitten).
• Wanneer je een baan gereserveerd hebt maar toch niet kunt komen, ANNULEER je in de app je baan (dit kan tot 5 minuten van tevoren). Alleen zo stel je de baan weer beschikbaar voor andere leden.

Als je niet annuleert is een baan ten onrechte leeg en zeker tijdens de drukke avonden willen we dat voorkomen!

Introducee
Mocht je een keer een introducé mee willen nemen dan kan dat. Ieder lid van TPV De Witte Raven heeft de mogelijkheid om 4x per jaar een introducé mee te nemen. Geef dit wel aan in de app bij het reserveren van een tennis- of padelbaan.  De persoon die mee gaat als introducee mag dit maximaal 3x per jaar doen.

De kosten voor de introducé zijn 10,- euro per keer.  Deze kan men betalen door de QR code hieronder te scannen.

Bedankt voor jullie medewerking en veel tennis- en padelplezier.

 

Verhuur Banen en paviljoen DWR (De Witte Raven) t.b.v. toernooi/activiteit.
Uitgangspunt: kan mits de banen niet bezet zijn (toernooi, training e.d) en op incourante tijden (b.v. niet in periode april t/m juni) en goed geregeld is.

Voorwaarden:
• Aanvragen alleen door leden. Dit lid is verantwoordelijk voor afspraken en nakomen hiervan.
• Minimaal 2 leden niet direct verbonden aan de activiteit moeten bereid zijn bardienst te draaien (geldt als 1 dienst/taak p.p.)
• Een bestuurslid of een lid namens het bestuur moet bereid zijn toezicht te houden (minimaal mee openen en sluiten). Deze draagt dus zorg voor sleutels en kas. Dit bestuurslid/lid zal ook ruim vooraf afstemmen omtrent datum en met barcommissie in verband met voorraad.
• Huurprijs altijd in overleg.
• Hoofdactiviteit dient tennis te zijn (meeste bezoekers/deelnemers nemen actief deel).
• Baropbrengst voor DWR, normale barprijzen aanhouden.
• Men kan zelf hapjes e.d. verzorgen (gebruik maken van keuken).
• Alleen leden achter de bar en in keuken (dit zelf goed vooraf regelen, in keuken indien nodig ook 2 andere personen).
• Vooraf borg € 250, aan bestuurslid (of lid namens bestuur). Na afloop zal deze worden teruggegeven mits alles netjes en correct is verlopen.
• Vanzelfsprekend: normale regeling die ook voor bardienst geldt, bv alles schoon en netjes achterlaten en afspraken m.b.t. bar (bv geen frituur).
• Gebruik banen (kleding, schoenen, drank e.d. ) op reguliere wijze.
• Houden aan regels (o.a. Drank en Horeca; geen alcohol onder de 18 jaar en 01.00 sluitingstijd)

Het bestuur heeft het recht af te wijken van het hiervoor gestelde en bij geschilpunten beslist het bestuur.