We mogen weer de baan op! hoe regelen we dat met elkaar


Beste leden,

De afgelopen weken hebben we helaas niet kunnen tennissen. Het park lag er verloren bij en leden hebben zoals gevraagd geen gebruik gemaakt van de banen. Heel hartelijk dank daarvoor!

Hoe fijn is het dat we vanaf maandag 11 mei 2020, 9.00 uur voorzichtig en gefaseerd weer kunnen gaan tennissen!

Om de opstart goed en soepel te laten verlopen hebben we de bijgaande afspraken op papier gezet. Samen kunnen we er, met de medewerking van ieder lid, een succes van maken. We doen het immers met elkaar en voor elkaar.

De KNLTB heeft als onderdeel van de richtlijn voor het openstellen van de tennisparken aangegeven dat banen vooraf gereserveerd moeten worden en dat er alleen enkels mogen worden gespeeld. Het streven is om vanaf 1 juni 2020 ook het dubbelen voor leden van 19 jaar en ouder weer mogelijk te maken. Dit zal afhankelijk zijn van de ontwikkeling van het Corona virus.

Voor de jeugd jonger dan 19 jaar is de regel vanuit de KNLTB dat er bij vrij spelen een toezichthouder op het park aanwezig moet zijn. Dit betekent dat jeugd jonger dan 19 jaar alleen vrij kan spelen samen met een ouder of in aanwezigheid van een ouder. De ouder fungeert in dat geval als toezichthouder en ziet toe op de naleving van de Corona regels.

Voor het reserveren van een baan kan gebruik worden gemaakt van het aanwezige afhangsysteem. Parallel gaan we als bestuur onderzoeken of een digitaal afhangsysteem (waarmee je vanuit huis kunt reserveren) wenselijk c.q. op termijn noodzakelijk is.

Blijf goed passen op jezelf en op anderen!

We rekenen erop dat ieder lid/ouder zijn of haar verantwoordelijkheid neemt en wensen iedereen heel veel hernieuwd tennisplezier toe!

Met hartelijke groet,

Het bestuur