Tennisles


Het volgen van tennislessen is voor alle leden, in het bijzonder voor beginnende tennissers, een ideale manier om zo snel mogelijk – beter – te leren tennissen. Hierbij gaat het natuurlijk over techniek. Tennis is niet gemakkelijk, en zeker voor beginnende tennissers is het belangrijk om een goede techniek aan te leren. Met een goede techniek word je niet alleen een betere tennisser, maar voorkom je ook vervelende blessures. Naast techniek komen ook tactiek en conditie tijdens de lessen aan de orde. Hierbij wordt natuurlijk gelet op de leeftijd van de deelnemers. Verder is het volgen van tennislessen geschikt om andere leden van de vereniging te leren kennen. Tot slot is het gewoon leuk, ook voor meer ervaren leden die toch nog eens aan hun techniek willen schaven, of lang geleden geleerde vaardigheden weer eens willen opfrissen!

Onze leden kunnen deelnemen aan tennislessen. Deze worden momenteel in opdracht van de vereniging gegeven door Guido van IJzendoorn. Alle leden, geoefend of beginnend, kunnen zich opgeven voor de tennislessen en er wordt altijd geprobeerd om lesgroepen op sterkte van deelnemers in te delen. Aan de jongere jeugd wordt apart les gegeven.

Leden kunnen zich twee maal per jaar voor de lessen opgeven, in de maanden maart en september. Een tussentijdse aanmelding voor lesdeelname is in beginsel niet mogelijk. Alle leden ontvangen hierover een email en het inschrijfformulier is ook te downloaden van onze website.

Bij de inschrijving voor de lessen dient een machtiging aan de vereniging te worden afgegeven voor het betalen van de kosten van deelname. De hoogte van deze kosten worden bepaald door de vereniging, met als uitgangspunt dat de opbrengsten van de lessen voor de vereniging kostendekkend dienen te zijn. Onze vereniging hanteert geen compensatieregeling voor de deelnemerskosten ingeval van blessures of andere omstandigheden waardoor een deelnemer tussentijds moet stoppen met de lessen. Wel bestaat de mogelijkheid om een vervanger aan te wijzen, maar dit moet altijd in overleg gaan met de tennistrainer. Een eventuele vervanger dient wel lid te zijn van onze vereniging.

De lessen worden gegeven in series van 16 en starten begin april en begin oktober. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zijn er één of meerdere lesdagen. Maandag is momenteel de lesdag. Wanneer er te veel aanmeldingen zijn voor één lesdag, zal er in overleg een tweede dag worden bepaald.

Uit alle deelnemers die zich opgeven worden groepen gevormd voor het volgen van de tennislessen. De lessen voor de jeugd  beslaan 45 minuten per keer en de volwassenen lessen één uur per keer. De groepen bestaan uit maximaal 8 deelnemers. Bij de jongste jeugd kan het voorkomen dat de groepen uit 10 kinderen bestaan, maar dan altijd in overleg met de trainers. Natuurlijk zijn wij afhankelijk van de hoeveelheid inschrijvingen en kan het voorkomen dat een groep niet helemaal gevuld is. Wil je privé les, of met een kleinere groep, neem dan contact op met Rob Kamphuisom te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Dit levert wel een ander kostenplaatje op, en het streven van de vereniging is dat iedereen die zich opgeeft, kan deelnemen aan de lessen. Er moet dus wel plaats zijn voor een kleinere groep, of privéles.

Wanneer de lessen door weersomstandigheden niet kunnen doorgaan, zal de trainer met de deelnemers overleggen over vervangende lessen, mits binnen de organisatie van de vereniging mogelijk. Inhaal lessen die uitvallen wegens weersomstandigheden worden niet nog eens ingehaald. Mocht er een andere reden zijn waarom de lessen niet kunnen doorgaan, zal in overleg met de trainer, de deelnemers en eventueel de vereniging naar een oplossing worden gezocht.

Indien een deelnemer verhinderd is, is het zijn of haar verantwoordelijkheid om de trainer hierover tijdig te informeren. Wanneer de training wegens het weer of andere omstandigheden,  niet kan doorgaan, worden de deelnemers zo tijdig mogelijk geïnformeerd.