REGELS VOOR CORONA EN TENNIS VOOR JEUGD T/M 12 EN T/M 18


Beste leden en andere belanghebbenden,

De jeugd kan weer gaan lessen, zij het onder voorwaarden die door de overheid, het RIVM en sportkoepels zoals het NOC/NSF en de KNLTB zijn bepaald. Wij hebben deze regels voor onze vereniging gebundeld in bijgaand protocol.

Aan alle jeugdleden die deelnemen aan de lessen vragen wij om dit protocol door te nemen, eventueel met hun ouders en vervolgens natuurlijk ook na te leven!

De trainer vervult een belangrijke rol in de organisatie van deze lessen in Corona tijd en tijdens het geven van de lessen is hij degene die als aanspreekpunt fungeert. Eventuele vragen van ouders of andere leden kunnen ook per mail aan de vereniging worden gesteld. Wij verwijzen ook naar de website van de gemeente Oss voor meer informatie.

Met de trainer is besproken dat hij komende week weer gaat beginnen (ja, op 4 en 5 mei). Mocht hij menen dat bepaalde groepen in vorm moeten worden aangepast, zal hij dit met de deelnemers opnemen en bespreken. Als je niks hoort ben je welkom op je vaste dag en tijd.

Voor alle jeugdleden tot en met 18 jaar alvast weer heel veel plezier op de tennisbaan volgende week. Leef je uit, sla er tegen aan en bovenal zorg dat het voor iedereen leuk is door de regels te volgen!

Voor alle andere leden van onze vereniging kan ik niet anders dan met jullie mee hopen dat ook wij spoedig weer welkom zijn op ons mooie park om heel veel ballen te slaan!

Met sportieve groet,

Namens het bestuur van TV De Witte Raven

R. Kamphuis