Poort


Beste leden

Laatst stond de toegangspoort van de tennisclub open !

Wij willen jullie  er nogmaals op attenderen dat je bij het verlaten van de tennisbanen de poort dicht moet maken  en op slot moet draaien.

Bij voorbaat dank !

Met vriendelijke groet
T.V. De Witte Raven
Het Bestuur