Najaarscompetitie


Beste leden,

Helaas kon dit jaar de voorjaarscompetitie niet doorgaan.

Gelukkig mag er wel weer getennist worden en zoals het er nu naar uitziet wordt de competitie in september gespeeld.

De najaarscompetitie zal starten op 7 september en de laatste speeldag is 25 oktober, met uitloop naar 15 november voor de inhaaldagen.

Om te kunnen voldoen aan de anderhalvemeter-regel heeft de KNLTB voor de KNLTB Competitie 2020 alvast de volgende maatregelen getroffen:

  • Op tijd spelen tijdens alle avondcompetities, wat inhoudt dat er per wedstrijd 1 uur gespeeld zal worden waarbij de games doorgeteld worden.
  • Versoepelen regelgeving rondom wachten bij slechte weersomstandigheden, bij slecht weer kan er eerder besloten worden om de wedstrijd niet uit te spelen en te verzetten naar een inhaaldatum.

In het najaar zullen dezelfde competitiesoorten en klassenopbouw worden aangeboden als in het voorjaar.

Wil je meespelen met hetzelfde team als waarmee je had opgegeven voor het voorjaar dan hoef je me alleen even een mail of appje te sturen en te laten weten dat jullie als team gaan deelnemen in het najaar. Graag voor 21-06-2020 laten weten of je mee wilt spelen met je team.

Wil je een nieuw team inschrijven, vul dan een inschrijfformulier in en mail dit naar mij.. Voor 21-06-2020

Wanneer er te veel inschrijvingen zijn, zullen de teams die al mee zouden doen aan de voorjaarscompetitie voorrang krijgen.

Ik hoop jullie zo voldoende geïnformeerd te hebben en zie graag jullie inschrijvingen tegemoet!

T.V. De Witte Raven
Groetjes Jenneke van der Linden
Email: jennekevdlinden@gmail.com
Tel: 06-17733689