Algemene Ledenvergadering


Beste leden,

Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur!

Het bestuur van Tennisvereniging De Witte Raven nodigt je uit voor de Algemene Leden

Vergadering die op dinsdag 3 / 10 maart 2020 wordt gehouden in het clubhuis We starten om 20.00 uur.

Tijdens de vergadering blikken we samen terug op het afgelopen jaar en delen we met jullie de stand van zaken binnen onze vereniging. We zouden het erg leuk vinden je te zien op deze avond. Mocht dinsdagavond je vaste tennis avond zijn nodigen we je uit om even het clubhuis binnen te lopen.

We kondigen conform de statuten twee data aan omdat, als er onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn op 3 maart de Algemene Leden Vergadering wordt opgeschort tot 10 maart 2020 aanvang 20.00 uur.

Aangezien de vergadering elk jaar wordt opgeschort, is ons advies om op dinsdag 10 maart 2020 te komen. Deze vergadering gaat namelijk altijd door, ongeacht het aantal aanwezige leden.

Bijgevoegd de agenda voor de vergadering.

Jeugdleden zijn ook welkom de vergadering bij te wonen, zij hebben echter geen stemrecht.

De vergadering mag alleen door leden bijgewoond worden. Het vertegenwoordigen van een zoon of dochter is alleen toegestaan als je lid bent. Zij hebben alleen hun eigen stemrecht.

Mocht je verhinderd zijn, wil je dat dan doorgeven aan Ingrid de Wild tel.nr. 0486-413104 of mailen naar: info@dewitteraven.nl

Met hartelijke groet,
Bestuur De Witte Raven